Toyota Vios 1.5G , Lướt 19.000km , ĐK.12/2019 , chỉ cần 200 triệu nhận xe chơi tết