Loại xe
Năm sx 2018
Màu xe Đỏ
Số KM 25.000
Giá bán 560 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2019
Màu xe Trắng
Số KM 60.000
Giá bán 578 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2021
Màu xe Trắng
Số KM 3.000
Giá bán 627 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2019
Màu xe Đỏ
Số KM 52.000
Giá bán 587 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2020
Màu xe Đồng
Số KM 54.000
Giá bán 600 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578