Loại xe
Năm sx 2011
Màu xe Vàng
Số KM 90.000
Giá bán 305 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2016
Màu xe Trắng
Số KM 70.000
Giá bán 540 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578