Loại xe
Năm sx 2019
Màu xe Bạc
Số KM 14.000
Giá bán 940 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2019
Màu xe Trắng
Số KM 20.000
Giá bán 978 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2018
Màu xe Đỏ
Số KM 50.000
Giá bán 870 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2018
Màu xe Trắng
Số KM 36.000
Giá bán 840 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2017
Màu xe Nâu
Số KM 70.000
Giá bán 708 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2017
Màu xe Đồng
Số KM 52.000
Giá bán 670 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2020
Màu xe Đỏ
Số KM 15.000
Giá bán 1.727 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75