Loại xe
Năm sx 2017
Màu xe Trắng
Số KM 99.000
Giá bán 697 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2018
Màu xe Trắng
Số KM 20.000
Giá bán 450 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2016
Màu xe Đỏ
Số KM 100.000
Giá bán 260 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2019
Màu xe Nâu
Số KM 79.000
Giá bán 979 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2019
Màu xe Xám
Số KM 50.000
Giá bán 589 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2017
Màu xe Nâu
Số KM 40.000
Giá bán 757 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2020
Màu xe Trắng
Số KM 20.000
Giá bán 957 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2018
Màu xe Trắng
Số KM 60.000
Giá bán 1.289 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578