Loại xe
Năm sx 2018
Màu xe Vàng Cát
Số KM 36.000
Giá bán 437 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2014
Màu xe Đỏ
Số KM 74.000
Giá bán 439 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2016
Màu xe Bạc
Số KM 57.000
Giá bán 490 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578
Loại xe
Năm sx 2016
Màu xe Bạc
Số KM 40.000
Giá bán 445 triệu
Chi nhánh Phạm Hùng
0902.666.999 - 0903.72.73.75
Loại xe
Năm sx 2013
Màu xe Đỏ
Số KM 124.000
Giá bán 380 triệu
Chi nhánh Bình Triệu
0901.777.888 – 0903.363.578